De kleine lettertjes

Die vinden wij even belangrijk als de rest. Daarom staan ze hieronder even groot.

Betalingsvoorwaarden

 1. Zodra u met een offerte van Mild Adventures akkoord gegaan bent door een handtekening te plaatsen of een ‘akkoord’ via e-mail te versturen, reserveren wij de accommodaties. U ontvangt hierbij een factuur voor 25% van de totale reissom  (+ desgevallend alle gespecificeerde kosten voor vliegtickets, zie onder). Dit bedrag dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden, anders wordt de reis geannuleerd.
 2. De rest van de reissom (75 %) dient 30 dagen voor vertrekdatum te zijn voldaan.
 3. Indien u een arrangement 14 dagen of minder vóór de aanvangsdatum van de reis annuleert, wordt de 25% niet gerestitueerd. Indien vóór die periode wordt geannuleerd, zal Mild Adventures inhouden wat niet kan teruggevorderd worden bij zijn leveranciers. Welke kosten dit desgevallend betreft zal inzichtelijk gemaakt worden. In elk geval zal minimaal het bedrag van € 69 + BTW niet gerestitueerd worden i.v.m. de reeds gedane administratieve handelingen. Zo bent u altijd zeker dat u voor een niet geleverde dienst niet betaalt.
 4. Indien Mild Adventures van oordeel is dat door een veranderde situatie ter plaatse (bijv. natuurramp, overvloedige sneeuwval, …) het niet meer veilig is dat de geplande tocht doorgaat, wordt in overleg met u naar een alternatief gezocht of de reis geannuleerd. Bij annulering zal Mild Adventures het door u reeds betaalde bedrag restitueren minus € 69 + BTW voor de gemaakte administratiekosten en de eventuele bedragen die niet teruggevorderd kunnen worden bij zijn leveranciers (zie punt 3 hierboven).
 5. Voor de reis naar Amerika (vaste vertrekdatum) gelden de betalingsvoorwaarden van HT Wandelreizen, die desgewenst de vluchten ook organiseert.

 

Aansprakelijkheid

Wandelen in bergachtig terrein brengt specifieke risico’s met zich mee, die niet altijd door een gids te beïnvloeden zijn. Niet alleen externe factoren (bijv. plotse weersomslag), maar ook intrinsieke factoren (eigen aan de deelnemers) zoals zelfoverschatting of bestaande gezondheidsproblemen kunnen een verhoogd risico inhouden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen handelingen. Noch Mild Adventures noch de berg(wandel)gids zullen in geval van calamiteit hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Zij spannen zich in, de klant vooraf zo goed en duidelijk mogelijk in te lichten over de alle aspecten en risico’s van de betreffende tocht en de mogelijke gevolgen ervan.

De bergwandelgids

 1. Alle tochten staan onder begeleiding van een gediplomeerde bergwandelgids (Geprüfter Bergwanderführer, accompagnateur en moyenne montagne of minimaal gelijkwaardig). Hij/zij is aangesloten bij een beroepsvereniging en verplicht is regelmatig bijscholingscursussen te volgen om zijn/haar kennis op peil te houden en certificering te behouden. Deze kennis omvat oriëntatie- en terreinkunde, groepspsychologie, EHBO in de bergen, elementaire weerkunde, de ter plaatse geldende natuurbeschermings-, bosbouw-, jacht- en bergsportwetgeving.
 2. De aanwijzingen van de bergwandelgids zijn door de deelnemers altijd op te volgen.
 3. Een bergwandelgids is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van de deelnemers in zijn/haar groep. De gids mag geen onnodige risico’s nemen en mag ook deelnemers niet aanzetten tot het aangaan van onnodige risico’s.
 4. Om dezelfde reden is de gids gerechtigd om ter plaatse beslissingen te nemen die mogelijk een wijziging betekenen ten opzichte van het oorspronkelijke programma. Zo kan hij/zij de tocht aanpassen of zelfs beëindigen omwille van een veranderende situatie (bijv. plotse weersverslechtering, ernstig ongeluk, versperring door steenlawine, enz…).
 5. Dat recht heeft de gids echter ook als blijkt, dat de fysieke gesteldheid van (een van) de deelnemers niet conform is wat redelijkerwijs had kunnen verwacht worden op grond van de beschrijving van de moeilijkheidsgraad van de door Mild Adventures samen met u vooraf besproken tocht. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal de bergwandelgids ter plekke en in overleg met de groep naar een alternatieve oplossing zoeken.
 6. Een routewijzigingen of zelfs stopzetting van de tocht waartoe door de bergwandelgids ter plaatse besloten is, om wat voor reden dan ook, kan nooit recht geven op een gedeeltelijke of gehele terugbetaling van de reissom.